Понеділок, 13 вересня 2021 10:14

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 № 482

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 № 482 «Про внесення змін до Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол.

США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт видано з метою розроблення механізму заходів стосовно оперативного реагування на пропозиції вантажовласників, перевізників, експедиторів та інших учасників ринку щодо встановлення конкурентоспроможних тарифів для забезпечення сприятливих тарифних умов для збереження та залучення нових транзитних вантажопотоків через територію України.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось через три роки, починаючи з дня закінчення заходів з періодичного відстеження результативності цього акта.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод та фінансово-економічні дослідження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалась шляхом дослідження таких показників: доходи ПАТ «Укрзалізниця» (з 31.10.2018 АТ «Укрзалізниця»), обсяги та вантажообіг перевезення транзитних вантажів, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Відстеження статистичних показників обсягів і вантажообігу на залізницях України здійснюється шляхом аналізу форми галузевої статистичної звітності залізничного транспорту України ЦО-21 «Звіт про міжнародні перевезення по Україні по родам вантажів», що формується філією «Головний інформаційно-обчислювальний центр ПАТ «Укрзалізниця» (з 31.10.2018 філією «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця»).

Поінформованість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб забезпечувалось шляхом розміщення наказу на офіційному вебсайті Мінінфраструктури.

Кількість суб’єктів господарювання відстежувалась шляхом підрахунку кількості укладених договорів про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Впровадження акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Видання та впровадження регуляторного акта не спричинило додаткових витрат з Державного бюджету України.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання або фізичних осіб, що здійснюють перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом.

Дія акта не призвела до збільшення вартості робіт або збільшення тривалості їх виконання для суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних з виконанням вимог акта.

Дія наказу поширювалася на всіх суб’єктів, які здійснювали перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом. Кількість укладених ПАТ «Укрзалізниця» (з 31.10.2018 АТ «Укрзалізниця») договорів про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України становить:

 • на 2018 фрахтовий рік – 105 договорів ;
 • на 2019 фрахтовий рік – 115 договорів;
 • на 2020 фрахтовий рік – 102 договори;
 • на 2021 фрахтовий рік (станом на 14.06.2021) – 142 договори.

Протягом звітного періоду від реалізації наказу отримано доходи в сумі (у тис. дол. США):

 • за період з 01.06.2018 по 31.12.2018 – 180,0 тис. дол. США;
 • за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 – 276,6 тис. дол. США;
 • за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 – 271,0 тис. дол. США;
 • за період з 01.01.2021 по 31.05.2021 – 109,4 тис. дол. США.

Здійснено перевезень транзитних вантажів в обсязі (у млн. тонн):

 • за період з 01.06.2018 по 31.12.2018 – 8,8 млн. тонн;
 • за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 – 14,4 млн. тонн;
 • за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 – 12,5 млн. тонн;
 • за період з 01.01.2021 по 31.05.2021 – 4,5 млн. тонн.

Обсяги транзитних перевезень вантажів залізничним транспортом протягом останніх років демонстрували негативну динаміку.

Значне зменшення транзитних обсягів, яке викликане несприятливою кон’юнктурою на світових ринках, глобальними кризовими явищами в економіці, що негативно відображаються на динаміці обсягів, пов’язане з наступними факторами:

 • погіршення економічних та політичних взаємовідносин з Російською Федерацією (до 80% транзитного вантажопотоку формується в Росії);
 • реалізація стратегії розвитку морських торговельних портів РФ, яка передбачає до 2030 року переробку експортних вантажів, що транспортуються морським шляхом, на 95% в російських портах;
 • відкриття додаткових терміналів з переробки мінеральних добрив та залізорудної сировини в порту Усть-Луга (Вістіно, Ленінградська обл.);
 • тривала стагнація світових енергетичних та металургійних ринків;
 • нестабільність на ринках хімічної промисловості, в тому числі через встановлення карантину, спрямованого на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
 • висока конкуренція на світових ринках між експортерами та перерозподіл ринків збуту;
 • низьке технічне забезпечення українських морських торговельних портів.

Слід зазначити, що загальні обсяги транзитних перевезень у напрямку сухопутних переходів збільшились за такою номенклатурою та напрямками: кам'яне вугілля (до Словаччини), добрива (до Молдови та Угорщини), чорні метали (до Польщі), метанолу (до Словаччини). Це збільшення більшою мірою відбулося на фоні низьких показників п'яти місяців минулого року, яке було пов'язано зі загостренням пандемії COVID – 2019 в країнах Європи.

За період з 01.06.2018 по 01.07.2021 ПАТ «Укрзалізниця» (з 31.10.2018 АТ «Укрзалізниця») 15 раз реалізувало право на встановлення пільгових тарифів, які є змінами до Тарифної політики Залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів щодо встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками.

Рішення щодо встановлення в межах наданих повноважень пільгових тарифів було подано протягом п’яти робочих днів з дати видання ПАТ «Укрзалізниця» (з 31.10.2018 АТ «Укрзалізниця») відповідного наказу.

Відповідно до положень Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 04.10.2021 № 589, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2021 за № 1762/22074, здійснювався моніторинг ефективності встановлення коефіцієнтів до базової ставки Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі періодичного відстеження результативності можна зробити висновок, що в результаті прийняття цього нормативно-правового акта вдалося забезпечити реалізацію механізму ефективного гнучкого встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками з метою забезпечення сприятливих умов для збереження та залучення нових транзитних вантажопотоків через територію України.

Наступне періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено у 2024 році.


 • Підпишіться на новини спецтехніки:

  Будь в курсі! Підпишись на e-mail розсилку новин

  News:

  Продаж спецтехніки: